Welkom op dé site voor messing houtschroeven - Let op! Alle prijzen op de site zijn exclusief btw.

Disclaimer voor www.mooischroefje.nl

Disclaimer voor www.mooischroefje.nl
mooischroefje.nl (Kamer van Koophandel: 17260920), verleent u hierbij toegang tot www.mooischroefje.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Mooischroefje.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Mooischroefje.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van mooischroefje.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met mooischroefje.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan mooischroefje.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij mooischroefje.nl. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.